​Lakeksperten/Qars har klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor de postulerer, at pierre.dk udnytter en dominerende stilling, samt indgår tabsgivende samarbejdsaftaler med det formål at presse andre aktører ud af markedet.

Lakeksperten/Qars klage har betydet, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt udføre en markedsundersøgelse med henblik på at afdække konkurrenceforholdene på lakeringsmarkedet, hvilket er et helt sædvanligt forløb ved sådanne klager. Men det betyder på ingen måde, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anser klagen som berettiget eller ej.
​pierre.dk er af den klare opfattelse, at konkurrencen på lakeringsmarkedet lever i bedste velgående, og pierre.dk er således dagligt i konkurrence med vores kollegaer i branchen. pierre.dk har ikke nogen dominerende stilling, og kan ikke – og ønsker heller ikke – at diktere samarbejdsvilkårene over for vores kunder, idet pierre.dk altid stræber efter at opbygge partnerskaber med vores kunder, medarbejdere, leverandører og øvrige interessenter, således at alle parter har gavn af samarbejdet, ligesom bilejeren får den højeste kvalitet og service på konkurrencedygtige vilkår.

Et absurd postulat

pierre.dk er ejet af en kapitalfond, hvilket betyder, at pierre.dk med overvejende sandsynlighed får nye ejere inden for de kommende tre-fem år. Alene derfor er den af Lakeksperten postulerede prisstrategi fuldstændigt absurd, idet vores ejere har investeret i pierre.dk for netop at øge værdien af deres investering i ejer perioden, hvilket ikke vil være muligt med tabsgivende samarbejdsaftaler.
​pierre.dk indgår således alene samarbejdsaftaler, som er værdiskabende for vores kunder, medarbejdere, leverandører, andre interessenter samt pierre.dk, og pierre.dk arbejder samtidig kontinuerligt sammen med vores kunder, medarbejdere og leverandører på at optimere vores processer og værdiskabelse, for herved at bevare vores kunders og vores konkurrencemæssige forspring.​

Motor-magasinet artikel den 25/10 2019

Vi er meget overraskede over, at det normalt seriøse tidsskrift Motor-Magasinet har ladet sig friste af at anvende en ”sensations-overskrift” og derved miskreditere hele lakbranchen, i udgivelsen den 25. oktober 2019.
​Lakbranchen er formentlig en af de brancher, som opererer – og de seneste mange år har opereret – under de mest udfordrende konkurrencemæssige vilkår, når det handler om pris, levering, service og kvalitet samt fastholdelse af medarbejdere, hvilket man må antage, at Motor-magasinet som fagmagasin må være bevidst om.
​Konkurrence- og Forbrugerstyrelse undersøger således heller ikke lakbranchen for karteldannelse, men derimod – som anført ovenfor – vedrørende udnyttelse af dominerende stilling, hvilket pierre.dk også har oplyst til Motor-magasinet inden artiklen gik i trykken. Det er svært at begribe, hvorfor Motor-magasinet alligevel har valgt denne tilgang til sagen og emnet.
​pierre.dk har gennem hele forløbet samarbejdet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og fortsætter naturligvis hermed, indtil deres undersøgelse er afsluttet.